TESCAN DynaTOM

TESCAN DynaTOM

Dynamic micro-CT phục vụ nhu cầu chụp ảnh tại chỗ cho các thí nghiệm

Tính năng

  • Dynamic CT được tối ưu hóa phục vụ cho các nghiên cứu tại chỗ và thực hiện chụp ảnh cho các mẫu mảnh, nhạy
  • Quét liên tục chỉ dưới 10s cho mỗi vòng quay
  • Có các công cụ phần mềm chuyên biệt phục vụ chụp ảnh và tái tạo cấu trúc dạng 4D
  • Cải thiện năng suất cho nghiên cứu Synchrotron

Yêu cầu báo giá - micro-CT TESCAN