TESCAN CoreTOM

TESCAN CoreTOM

Hệ thống micro-CT đa độ phân giải phục vụ cho khoa học Trái Đất

CoreTOM là một kính hiển vi tia X có độ phân giải cao, trường quan sát rộng

  • Diện tích quét ảnh lớn
  • Hiệu suất cao
  • Có khả năng chụp ảnh tại chỗ
  • Tích hợp tính năng Dynamic CT
  • Tính linh hoạt cao

Yêu cầu báo giá - micro-CT TESCAN