Máy chụp cắt lớp Micro-CT động
Dynamic Micro-CT

Công nghệ chụp cắt lớp micro-CT động (dynamic micro-CT) của TESCAN cho phép bạn xác định và đối chiếu thời gian chính xác của sự kiện xãy ra trên mẫu.

Kỹ thuật chụp cắt lớp micro-CT động của TESCAN không chỉ là một chức năng mở rộng của kỹ thuật chụp cắt lớp 3D truyền thống hoặc kỹ thuật chụp 3D X-rays

Giải pháp chụp cắt lớp micro-CT động của TESCAN cung cấp khả năng chụp tại chỗ ảnh micro-CT động, theo thời gian thực (real-time), phức tạp; có khả năng ghi nhận và dựng lại mô hình biến đổi theo nhiều biến đổi vật lý - như nén, xoắn, kéo giãn, chảy, gia nhiệt, hạ nhiệt, phát triển hình dạng, hòa tan, và nhiều hiện tượng thay đổi động khác (dynamic).

Giải pháp của TESCAN mở ra các khả năng mới cho các thí nghiệm nghiên cứu động không gián đoạn tại chỗ, trong nhiều ngành công nghiệp và nghiên cứu học thuật.

Image

Giới thiệu Micro-CT

Intro micro-CT

Giới thiệu Micro-CT động

Intro dynamic micro-CT

Micro-CT cho Khoa học Vật liệu

TESCAN UniTOM HR

TESCAN UniTOM HR

TESCAN UniTOM XL

TESCAN UniTOM XL

TESCAN DynaTOM

TESCAN DynaTOM

Lithium Ion Battery

Lithium Ion Battery Volume of Interest Scan – 2D virtual cross section

Lithium Ion Battery – 2D virtual cross section

Coated Woven Fiber Composite – Showing segmentation of pores & defects

Food Science – Croissant

Fiber Composite – Wind Blade Engineering

Fiber Composite – Segmentation of Pores

Aluminum Foam In Situ Compression

Aluminum Foam In Situ Compression

Pharmaceutical Tablet – 2D virtual cross section

Pharmaceutical Tablet

Micro-CT cho Khoa học Trái đất

TESCAN UniTOM HR

TESCAN UniTOM HR

TESCAN CoreTOM

TESCAN CoreTOM

TESCAN DynaTOM

TESCAN DynaTOM

Yêu cầu báo giá - micro-CT TESCAN