Tiếp cận với công nghệ nano tiến tiến ngay tại phòng nghiên cứu của bạn

TESCAN SOLARIS
  • Chụp ảnh SEM với độ phân giải siêu cao
  • Công cụ phân tán chùm điện tử và ion với độ chính xác cao
  • Cột Ga-FIB thực hiện phân tích, chụp ảnh mẫu cho độ phân giải cao
  • Tích hợp thêm GIS - Gas injection System
  • Các mô-đun của phần mềm Essence™ dễ dàng sử dụng với giao diện đồ họa bắt mắt

Nanofabrication of a 3D optical vortex structure using Python script

Nanofabrication of a 3D optical vortex structure using Python script

In-situ tensile test experiment of a single-layer graphene flake