FIB SEM phân tích nano đa năng, mở rộng khả năng nghiên cứu về Khoa học vật liệu của bạn

TESCAN AMBER
  • Thực hiện chuẩn bị mẫu để quan sát với độ chính xác cao
  • Thực hiện phân tích và chụp ảnh của mẫu với trường quan sát rộng và độ phân giải cao
  • Mở rộng trường quan sát giúp dễ dàng điều hướng mẫu
  • Quy trình tự động hóa, thực hiện chụp ảnh SEM với nhiều vị trí
  • Thực hiện chụp cắt lớp của mẫu cho độ phân giải cao với đa phương thức
  • Các mô-đun của phần mềm Essence™ dễ dàng sử dụng, giao diện đồ họa sống động
  • Với nhiều tùy chọn hấp dẫn phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau cho Khoa học vật liệu

Array of micro-compression pillars

A cross section through a defect in a multi-layered coating

Wide Field mode for large sample imaging and navigation