Một UHR FIB-SEM tiên tiến để nghiên cứu đặc điểm 2D và 3D cho các mẫu y sinh học và mẫu nhạy với chùm điện tử

TESCAN SOLARIS
  • Ảnh chụp cho các mẫu nhạy với chùm điện tử có độ phân giải siêu cao
  • Sử dụng đầu dò BSE để phân tích mẫu
  • Cột Ga FIB có độ phân giải cao được tối ưu hóa cho năng suất cao và khả năng tái tạo tốt.
  • Sử dụng đầu dò STEM phục vụ cho việc chuẩn bị mẫu TEM với từng vị trí cụ thể và hiển thị hình ảnh ngay tại chỗ một cách dễ dàng
  • Có khả năng xây dựng, tái tạo lại cấu trúc của tế bào và hiển thị ở dạng 3D

Resin embedded mammalian cells. Additionally inverted image was acquired using In-Beam BSE detector at accelerating voltage 2.5 keV

Resin embedded brain tissue. Cross-section was prepared with Ga FIB and visualized using In-Beam BSE detector

3D ultrastructural reconstruction of mammalian cell at 5 × 5 × 8 nm voxel size sampling in x, y, and z dimensions. Selected FIBSEM stack shows intracellular organization inside the cell