Một giải pháp thay thế cho việc bắt đầu nghiên cứu với TEM

TESCAN AMBER cryo
  • FIB SEM linh hoạt cho các ứng dụng khắt khe ở điều kiện đông lạnh
  • Tối ưu hóa quy trình làm việc của TEM
  • Giải pháp phù hợp có thể thay thế cho cryo-TEM
  • Tối ưu hiệu suất chụp ảnh SEM ngay cả khi điện thế cấp vào rất thấp
  • Mỗi tài khoản người dùng được xác định trong DrawBeam™ và được dành riêng cho từng hoạt động của người sử dụng
  • Điều hướng dễ dàng bao gồm trường quan sát rộng, hai camera và mô-đun cảnh báo va chạm 
  • Dễ dàng sử dụng với đa chức năng, đa ứng dụng và giao diện đồ họa sống động
  • Nhiều tùy chọn hấp dẫn phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau cho Khoa học đời sống

Cells of interest grown on the TEM grid

Overview image of on-grid lamella inside the cell

Top view of a thin lamella prepared for subsequent cryo-TEM analysis